Melastoma normale D. Don.

Family Name:
Melastomataceae
Scientific name:
Melastoma normale D. Don.
Classification:
shrub

No

82

Code

NM220

Lao name

ໄຂ່່ປານ້ອຍ

Read

Khai pa noi

Photo