หน้าแรก >> อภิธานศัพท์เฉพาะ

อภิธานศัพท์เฉพาะ


อภิธานศัพท์เฉพาะในเว็บไซต์นี้

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A


Aculeate
มีส่วนที่แหลม
Acute
ปลายแหลม
Acuminate
รูปร่างใบที่มีลักษณะปลายใบค่อยๆ เรียวแหลม
Alga (plural, algae)
พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์; ไม่มีดอกผล และเนื้อเยื่อลำเลียงที่แท้จริง
Alternate/alternately
แตกแขนงในทิศทางสลับกันบนแกนกลาง
Amorphous/amorphously
มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน
Annulate
มีลักษณะเป็นวงแหวน
Annulus (plural, annuli)
รูปทรงวงแหวน
Antheridium (plural, antheridia)
อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ทำหน้าที่สร้างสเปิร์ม
Apex (plural, apices)
ปลายสุด ส่วนยอด หรือมุมของส่วนยอดลำต้นพืช
Apical
ปลายสุด
Axis (plural: axes)
ส่วนแกนกลางของสาหร่ายที่มีแขนงแตกออกไป

B


Barrel-shaped
รูปร่างคล้ายถังเบียร์
Bifurcate
แตกแขนงเป็นคู่ (สองง่าม)
Blade
ส่วนที่มีลักษณะแบนกว้างคล้ายใบของสาหร่าย
Brackish water
น้ำกร่อยที่มีความเค็มในช่วง 0.5-30 ส่วนในพันส่วน
Branchlet
แขนงย่อย หรือส่วนที่แตกออกไปจากแขนง
Brittle
มีความยืดหยุ่นน้อย; แตกหักง่าย
Bulbous
รูปร่างคล้ายกระเปาะ

C


Calcification
เนื้อเยื่อที่แข็งเนื่องจากมีการสะสมของแคลเซียม
Calcified
สร้างโครงร่างแข็งจากการสะสมของแคลเซียม
Cap
ขอบบน
Cartilaginous
มีลักษณะยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อน
Chlorophyll
รงควัตถุสีเขียวที่พบในสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
Chloroplast
ออร์แกเนลในเซลล์ของพืชที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
Clavate/club-shape
รูปร่างคล้ายกระบอง
Clump
กลุ่มของพืชชนิดเดียวกันที่อยู่รวมกัน
Coarse
ลักษณะหยาบเป็นเม็ด
Concave
โค้งเข้าข้างใน
Concentric
วงที่ใช้ศูนย์กลางร่วมกัน
Coriaceous
คล้ายหนัง
Crusty
มีด้านนอกที่แข็ง
Cudgel-shaped
รูปร่างคล้ายไม้กระบอง
Current
กระแสน้ำ; การเคลื่อนไหวของของเหลวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่แน่นอน
Cylindrical
มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก

D


Decumbent
ทอดยาวไปตามวัสดุยึดเกาะ
Dichotomous/dichotomously
การแตกแขนงออกเป็น 2 ส่วนที่เหมือนกัน
Discoid/discoidal
มีรูปร่างคล้ายกับจานกลมแบน
Distichously
การเรียงตัวของใบแบบสลับระนาบเดียว
Duplicated
เพิ่มเป็น 2 เท่า

E


Elastic
ความสามารถกลับสู่สภาพเดิมหลังจากถูกยืดออกหรือกดทับ
Elasticity
การคืนสู่สภาพเดิมหลังจากถูกยืดออก หรือกดทับ (ความยืดหยุ่น)
Elliptic/elliptical
รูปไข่ รูปรี
Entire
มีขอบเรียบ
Entwisted
พันอยู่ด้วยกัน
Epiphyte
สาหร่ายที่อาศัยอยู่บนพืชชนิดอื่นโดยไม่ได้รับอาหารจากพืชนั้น
Erose
รอยหยักอย่างไม่เป็นระเบียบ

F


Fan-shaped
รูปร่างที่มีส่วนโค้งเป็นวง (คล้ายพัด)
Fibrous
มีลักษณะ หรือคล้ายคลึงกับเส้นใย
Filament
ลักษณะเส้นสาย หรือเซลล์พืชที่เรียงต่อกันเป็นสายยาว
Filamentous
ลักษณะคล้ายเส้นใย
Filiform
มีรูปร่างเป็นเส้นใย หรือเส้นสาย
Flabellate/flabelliform
รูปร่างคล้ายพัด; ส่วนบนกว้างส่วนล่างแคบคล้ายพัด
Fluorescence
สีสว่างเรืองแสง
Forked
แบ่งออกเป็น 2 ง่าม
Fusiform
รูปร่างกระสวย; มีหัวท้ายเรียว

G


Ginkgo-shaped
รูปร่างคล้ายพัด
Gravel
หินละเอียด; หินที่แตกละเอียด (ก้อนกรวด)

H


Hemisphere/hemispherical
ครึ่งทรงกลม
Holdfast
ส่วนโคนสำหรับยึดเกาะ
Hollow
ลักษณะเป็นโพรง ภายในมีช่องว่าง

I


Indusium (plural, indusia)
เยื่อคลุมอับสปอร์
Indusiate
มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์
Intertidal zone
เขตน้ำขึ้นน้ำลง; พื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่อยู่ระหว่างบริเวณที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด และระดับน้ำลงต่ำสุด
Intricate/intricately
พันกัน

K


Kidney-shaped
รูปร่างคล้ายไต
Knot-shaped
รูปร่างเป็นกระจุก

L


Lanceolate
รูปร่างของใบที่มีลักษณะแคบส่วนปลายเรียวแหลม
Linear/linear-shaped
รูปร่างของใบที่มีลักษณะแคบ เรียวยาว
Lobe-shaped
รูปร่างคล้ายติ่งหูู
Lubricious
มีผิวที่เรียบ หรือลื่น

M


Membranous
รูปร่างแบนบางคล้ายแผ่นฟิล์ม
Midrib
เส้นกลางใบที่ต่อจากก้านใบ

N


Node
ข้อตามลำต้น หรือแขนง
Nucleus (plural, nuclei)
ส่วนหนึ่งของเซลล์ที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ

O


Oblong
รูปร่างใบที่ค่อนข้างยาว ด้านยาวเป็น 2-3 เท่าของด้านกว้าง
Obovate
รูปร่างใบเป็นรูปไข่ที่มีโคนใบเรียวแคบ
Obtuse
รูปร่างใบมีลักษณะปลายใบโค้งมน
Oogonium (plural, oogonia)
อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย ทำหน้าที่ผลิตไข่

P


Paniculated/paniculatedly
มีลักษณะเป็นช่อ
Perforation
มีลักษณะเป็นรู
Phyllocyst
ถุงลมที่มีลักษณะด้านข้างแผ่ออกคล้ายปีก
Pinnate/pinnately
การแตกแขนงทั้งด้านซ้าย และขวาคล้ายขนนก
Polygonal
มีหลายมุม รูปหลายเหลี่ยม
Prostrate
ลักษณะทอดนอนไปตามพื้นผิว

R


Ramiform
มีลักษณะเป็นแขนง หรือแผ่กิ่งก้าน
Reniform
มีรูปร่างคล้ายไต
Reef
แนวหิน หรือแนวปะการังน้ำตื้น
Reef flat
โซนแนวราบถัดจากเขตน้ำลงต่ำสุดเป็นต้นไป
Reticulate
รูปร่างคล้ายตาข่าย
Rhizoid/rhizoidal
โครงสร้างคล้ายรากสำหรับยึดเกาะ
Runner
ส่วนของลำต้นที่เลื้อยไปตามพื้นดินเพื่อเกิดต้นใหม่

S


Segment
ปล้องเดี่ยว หรือต่อกันหลายปล้องเป็นต้นพืช
Serration
ลักษณะเป็นรอยหยักคล้ายฟัน หรือซี่เลื่อย
Sickle-shaped
รูปร่างคล้ายเคียว; โค้งปลายเรียวแหลม
Slick
มีผิวเรียบ
Solid
ไม่กลวง ภายในตัน
Sorus (plural, sori)
อับสปอร์
Spherical
มีรูปร่างเป็นทรงกลม หรือลูกบอล
Spine
หนามแหลมคม
Sponge
ฟองน้ำ; สัตว์ทะเลชั้นต่ำมีโครงสร้างเป็นเนื้ออ่อนนุ่มยืดหยุ่น และมีรูพรุน
Sporangia
ที่เก็บสปอร์์
Sporangial ray
ส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ที่สร้างสปอร์
Stalk/stem/stipe
ก้านสั้น; โครงร่างที่มีลักษณะเรียวยาว หรือยืดยาวออกไปเพื่อค้ำจุนพืช
Stipulode
รูปร่างของเซลล์คล้ายหนามพบบริเวณฐานของแขนงย่อยของพืชในวงศ์คาราซีอี (Characeae)
Stolon
ไหล; แขนงที่แตกออกมาจากบริเวณโคนลำต้นทอดไปตามพื้น และเกิดเป็นต้นใหม่
Strap-shaped
รูปร่างเป็นแถบคล้ายเข็มขัด
Substrate
วัตถุของแข็งที่สาหร่ายใช้ยึดเกาะ
Subtidal zone
เขตน้ำลงต่ำสุด; พื้นที่บริเวณชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุด
Symbiotic
สิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน

T


Taper/tapered/tapering
ลักษณะค่อยๆ เรียวแหลม
Terete
เป็นทรงกระบอก และค่อนข้างเรียวแหลม
Thallus (plural, thalli)
ส่วนคล้ายลำต้นของสาหร่าย
Tidal pool
แอ่งหินในเขตน้ำขึ้นน้ำลงที่มีน้ำทะเลขังช่วงน้ำลง
Trichotomous/trichotomously
แตกแขนงออกเป็น 3 ส่วนที่เหมือนกัน
Triquetrous
รูปทรงสามเหลี่ยมที่มีมุมแหลมยื่นออกมา
Trumpet-shape
รูปร่างคล้ายทรัมเป็ต
Truncated
ลักษณะปลายใบตัดตรง
Twisted
ถูกบิด และดึงออกจากรูปทรงปกติิิ

U


Undulated
ลักษณะโค้งขึ้นลงคล้ายคลื่น
Uniseriate
การเรียงกันของเซลล์เป็นลำดับชั้นเดียว
Utricle
ลักษณะคล้ายถุงขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำต้น

V


Vesicle
ถุงลม; โครงสร้างส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นถุงเล็กๆภายในมีอากาศเพื่อช่วยพยุงให้ส่วนลำต้น หรือแขนงตั้งตรงอยู่ได้มักพบในสาหร่ายสีน้ำตาล

W


Wedge-shaped
รูปร่างคล้ายลิ่ม; ส่วนปลายใบมีลักษณะกว้างแล้วค่อยๆเรียวลงที่ฐาน
Whorl
มีลักษณะเป็นวง