ကမာမွေးမြူရေးလမ်းညွှန်

Country
Myanmar
Manual and Guideline
Full text

ကမာ၏ဘဝစက်နှင့်ကမာသားပေါက်များစုယူခြင်း
ကမာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သောရေပြင်
ကမာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

Alternative title Oyster Culture Guide
Date of issued
Creator အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာန၊ မြိတ်တက္ကသိုလ် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသုတေသနစင်တာ
Available Online
NII resource type vocabulary Book
Relation hasVersion : English edition
Language mya / bur*