Family Name : Lythraceae

Family name Scientific name
Lythraceae Duabanga grandiflora (DC.) Walp.  
Lythraceae Largerstroemia sp.