Family Name : Dioscoreaceae

Family name Scientific name
Dioscoreaceae Dioscorea wallichii Hook.f.