Family Name : Bignoniaceae

Family name Scientific name
Bignoniaceae Markhamia stipulata Wallich
Bignoniaceae Oroxylum indicum (L.) Kurz
Bignoniaceae Radermachera ignea (Kurz) Steenis