Croton thorelli Gagn.

Family Name:
Euphorbiaceae
Scientific name:
Croton thorelli Gagn.
Classification:
treelet

No

40

Code

NM276

Lao name

ເປົ້າຫີນ

Read

Paohin

Photo