Botanical name - k

photo Botanical name Family 和名
Kallstroemia pubescens Zygophyllaceae Zygophyllaceae ハマビシの仲間
Kyllinga pumila Cyperaceae Cyperaceae ヒメクグの仲間