Botanical name - i

photo Botanical name Family 和名
Icacina oliviformis Icacinaceae Icacinacea イカキナ属の1種
Indigofera dendroides Leguminosae Leguminosa コマツナギの仲間
Indigofera leprieurii Leguminosae Leguminosa コマツナギの仲間
Indigofera nigritana Leguminosae Leguminosa コマツナギの仲間
Indigofera paniculata Leguminosae Leguminosa コマツナギの仲間
Ipomoea triloba Convulvulaceae Convulvulaceae ホシアサガオ
Ipomoea vagans Convulvulaceae Convulvulaceae アサガオの仲間